ACASA

Proiectul ”Arhitectura României Mari” își propune celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, prin organizarea a doua evenimente în orașele București si Alba Iulia, evenimente centrate în jurul conceptului de „stil neoromânesc în arhitectură” și care cuprind expoziții de fotografie, proiecții ale unui film documentar artistic tematic și dezbateri cu participarea unor specialiști în domeniul istoriei artei și arhitecturii adresate publicului larg.

Initiatorul proiectului este Asociația ANCE EUROPE, o organizație nonguvernamentală înființată în anul 2014, în scopul promovării valorilor sociale, culturale și socio-culturale ale României și pentru încurajarea accesului la educație, cultură și ocupare, prin dezvoltarea de proiecte multidisciplinare. În ultimii doi ani, asociația este foarte activă în domeniul social, cultural și educațional, având ca misiuni principale angrenarea unor tineri autori, precum și a unor autori aflați într-o situație de marginalizare socială, în proiecte cu impact socio-cultural, în scopul afirmării valorilor personale și a stimei de sine. Totodata, asociatia isi propune sa faciliteze schimbul de idei și inițiative cu alți promotori de proiecte cu impact socio-cultural, la nivel european, precum și susținerea dezvoltarii societății civile, promovarea patromoniului cultural românesc și a identității naționale, promovarea unor programe care vizează dezvoltarea culturală, socială și economică a României, a altor țări membre ale Uniunii Europene, precum și a altor țări din bazinul Mării Negre, din zona balcanică și din Europa de Est. ANCE EUROPE sprijină și elaborarea de proiecte din zona artelor vizuale,  a literaturii, muzicii și multimedia.

DESPRE PROIECT


Proiectul este un prilej de promovare a unor actiuni, dezbateri si reflecţii în legatura cu valorile comune urmarind identificarea unor elemente cheie din patrimoniul cultural national relevante pentru celebrarea Marii Uniri, facilitand cunoaşterea de către masele mari de oameni, în special de către tineri, a impactului pe care l-a avut crerea unui stil unitar in arhitectura ca simbol al identitatii si unitatii culturale romanesti. Indirect, proiectul isi propune sa puna in valoare importanţa promovarii patrimoniului construit in perioada Marii Uniri , rolul acestuia în dezvoltarea societăţii şi coeziunii sociale, precum si dezvoltarea simţului de apreciere a moştenirii culturale şi artistice, educarea sensibilităţii faţă de valorile culturii naţionale şi universale

În cadrul fiecărui eveniment,  publicul larg este invitat să vizioneze un film documentar care surprinde perspectiva istorică și pe cea artistică a unor clădiri reprezentative pentru stilul neoromânesc, incluzând interviuri cu personălități relevante din domeniul istoriei artei și arhitectură. De asemenea, publicul este invitat să admire fotografii care imortalizează clădiri relevante pentru stilul neoromânesc, din mai multe zone ale țării, în cadrul unei expoziții unice. 

MOTIVATIE

DATE DE CONTACT:


ASOCIATIA ANCE EUROPE

Adresa: str. Medeleni nr. 7
sector 3, Bucuresti, Romania

tel/fax: +4031.436.25.80

e-mail: [email protected]

Proiect cultural finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Natinoale


Stilul naţional românesc in arhitectura este creat în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea,prima clădire ridicată în acest stil datând din 1886. În această perioadă arhitecţii stabilesc care sunt sursele de inspiraţie potrivite pentru crearea unui stil naţional românesc şi le găsesc în arhitectura medievală a Ţării Româneşti şi a Moldovei şi în arhitectura vernaculară muntenească. După Expoziţia Generală din anul 1906, acest stil cunoaşte un succes pe scară largă, fiind preferat atât de autorităţi, pentru construirea de edificii publice, cât şi de comanditari privaţi. În perioada interbelică stilul se oficializează, devenind marcă a României datorita capacităţii sale de a reflecta „sufletul românesc”.

Reîntoarcerea triumfătoare a regelui şi a reginei, în 1918, marchează intrarea stilului naţional în faza sa monumentală, puternic politizată. Una dintre primele construcţii în stil naţional din noile provincii, care formau acum România Mare, este Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Menţinându-şi poziţia ideologică afirmată încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea,Ministerul Instrucţiunii Publice preferă stilul naţional pentru toate edificiile pe care le construieşte. Limbajul simbolic utilizat de elite în discursul despre identitate naţională este esenţial pentru insuflarea spiritului patriotic şi a ideii de unitate şi identitate naţională în rândul populaţiei. Identitatea naţională este construită, iar cultura materială este vehiculul prin care discursul naţionalist este diseminat. În cadrul acestui fenomen, majoritatea noilor naţiuni încearcă să-şi creeze un stil specific în arhitectură şi în celelalte arte.

Cunoasterea stilului neoromanesc la nivelul societatii contemporane reprezinta o modalitate  de constientizare a publicului larg cu privire la contributia pe care adoptarea unui limbaj simbolic unitar  la nivelul artelor si in speta la nivel arhitectonic a avut-o in cadrul procesului complex prilejuit de Marea Unire din 1918. Prin organizarea a trei evenimente in orasele Bucuresti, Alba Iulia si Iasi care cuprind expozitii de fotografie a cladirilor in stil neoromanesc, proiectarea si promovarea unui film documentar artistic tematic si dezbateri cu personalitati marcante din domeniul artelor si arhitecturii pe tema stilului neoromanesc ca simbol al unitatii nationale si implicit ale Marii Uniri, proiectul propus reprezinta o modalitate unica si originala de celebrare a celui mai important moment din istoria Romaniei.

© 2024 Centenar.anceeurope.ro - Toate drepturile rezervate